k.ú.: 723941 - Brňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 454820
zahrada 157 115760
ovoc. sad 10 27009
travní p. mez, stráň 7 2878
travní p. 331 1115650
lesní poz 249 3673805
vodní pl. tok přirozený 46 59515
zast. pl. společný dvůr 2 494
zast. pl. zbořeniště 14 3058
zast. pl. 282 45263
ostat.pl. dráha 3 96551
ostat.pl. jiná plocha 40 20031
ostat.pl. manipulační pl. 14 7705
ostat.pl. neplodná půda 106 108893
ostat.pl. ostat.komunikace 197 147667
ostat.pl. silnice 38 56844
ostat.pl. zeleň 1 18476
Celkem KN 1613 5954419
Par. DKM 1613 5954419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 19
rozestav. 3
Celkem BUD 277
LV 359
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.03.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 02.03.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.