k.ú.: 723924 - Křivá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 94979
zahrada 4 1871
travní p. 195 2075168
lesní poz 46 277785
vodní pl. tok přirozený 2 3007
zast. pl. zbořeniště 4 3214
zast. pl. 20 9451
ostat.pl. jiná plocha 14 11228
ostat.pl. manipulační pl. 11 8124
ostat.pl. neplodná půda 58 48133
ostat.pl. ostat.komunikace 54 56217
ostat.pl. silnice 2 2568
Celkem KN 411 2591745
Par. KMD 411 2591745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 19
LV 28
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.