k.ú.: 723894 - Němčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580805 - Podlesí NUTS5 CZ0534580805
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 1576902
zahrada 100 81463
travní p. 259 384567
lesní poz 52 351636
vodní pl. nádrž přírodní 4 345
vodní pl. nádrž umělá 1 241
vodní pl. tok přirozený 3 1796
vodní pl. tok umělý 7 1375
zast. pl. společný dvůr 4 1639
zast. pl. zbořeniště 1 272
zast. pl. 72 21813
ostat.pl. jiná plocha 13 2721
ostat.pl. manipulační pl. 5 2277
ostat.pl. neplodná půda 7 4805
ostat.pl. ostat.komunikace 115 52145
ostat.pl. silnice 27 42457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2650
Celkem KN 1001 2529104
Par. KMD 1001 2529104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 67
LV 122
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 17:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.