k.ú.: 723835 - Podivín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584797 - Podivín NUTS5 CZ0644584797
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2473 10570221
vinice 17 23926
zahrada 925 466178
ovoc. sad 64 275534
travní p. 155 1177677
lesní poz les(ne hospodář) 28 5940
lesní poz 69 1359480
vodní pl. nádrž přírodní 3 36941
vodní pl. nádrž umělá 14 16496
vodní pl. tok přirozený 8 151205
vodní pl. tok umělý 55 206407
vodní pl. zamokřená pl. 30 196020
zast. pl. společný dvůr 50 12397
zast. pl. zbořeniště 33 5230
zast. pl. 1535 612804
ostat.pl. dráha 23 177127
ostat.pl. dálnice 85 209682
ostat.pl. jiná plocha 511 787236
ostat.pl. manipulační pl. 339 261068
ostat.pl. neplodná půda 26 145800
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1182
ostat.pl. ostat.komunikace 521 656476
ostat.pl. pohřeb. 2 16042
ostat.pl. silnice 57 274329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 26623
ostat.pl. zeleň 64 78313
Celkem KN 7099 17750334
EN 1 347
PK 5 1285
Celkem ZE 6 1632
Par. DKM 7099 17750334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 864
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 188
bez čp/če jiná st. 122
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 60
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 1427
byt.z. byt 266
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 16
Celkem JED 283
LV 2126
spoluvlastník 3447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2010 Z-6900/2010-704, mapování
DKM-KPÚ 01.06.2009 1:1000 25.06.2009 *) Z-5931/2009-704
DKM-KPÚ 09.03.2006 1:1000 14.12.2006 *) Z-2366/2006-704
DKM-KPÚ 05.07.2004 1:1000 21.12.2004 *) Z-10536/2004-704
ZMVM 1:2000 01.08.1989 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.08.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 29.09.2020 07:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička