k.ú.: 723746 - Podhradí u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573329 - Podhradí NUTS5 CZ0522573329
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 733 3560289
zahrada 267 281440
ovoc. sad 50 229828
travní p. 229 745185
lesní poz 13 22367
vodní pl. nádrž přírodní 4 11651
vodní pl. tok přirozený 74 47529
vodní pl. zamokřená pl. 8 17386
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 2 400
zast. pl. 210 99077
ostat.pl. jiná plocha 57 183652
ostat.pl. manipulační pl. 27 56541
ostat.pl. neplodná půda 76 58106
ostat.pl. ostat.komunikace 155 185582
ostat.pl. silnice 26 102282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 396700
ostat.pl. zeleň 3 18188
Celkem KN 1982 6016353
Par. DKM 5 3953
Par. KMD 1977 6012400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 86
č.e. jiná st. 4
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 204
LV 492
spoluvlastník 1464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.10.2014
KMD 1:1000 19.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 19.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 23:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.