k.ú.: 723711 - Podhoří na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1439760
zahrada 237 226677
ovoc. sad 68 518796
travní p. 123 172593
lesní poz 104 1679985
vodní pl. nádrž přírodní 2 18205
vodní pl. rybník 1 1962
vodní pl. tok přirozený 26 30457
vodní pl. tok umělý 8 6253
zast. pl. zbořeniště 4 1596
zast. pl. 194 60516
ostat.pl. dálnice 6 199998
ostat.pl. jiná plocha 57 53065
ostat.pl. manipulační pl. 4 3745
ostat.pl. neplodná půda 4 759
ostat.pl. ostat.komunikace 113 197124
ostat.pl. pohřeb. 1 1342
ostat.pl. silnice 17 53906
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 28924
ostat.pl. zeleň 15 47406
Celkem KN 1186 4743069
Par. DKM 433 2387196
Par. KMD 753 2355873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 190
LV 231
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
DKM-KPÚ 15.12.2010 1:1000 20.12.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.07.2019 17:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.