k.ú.: 723495 - Poděbrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 4835508
zahrada 2032 883525
ovoc. sad 4 28220
travní p. 186 1579692
lesní poz les(ne hospodář) 8 240005
lesní poz 49 1032817
vodní pl. nádrž umělá 12 353444
vodní pl. rybník 1 3713
vodní pl. tok přirozený 16 318090
vodní pl. tok umělý 51 245138
vodní pl. zamokřená pl. 3 31943
zast. pl. společný dvůr 50 18714
zast. pl. zbořeniště 37 9742
zast. pl. 3821 928893
ostat.pl. dobývací prost. 7 83722
ostat.pl. dráha 25 116619
ostat.pl. jiná plocha 762 776855
ostat.pl. manipulační pl. 181 598507
ostat.pl. neplodná půda 33 33473
ostat.pl. ostat.komunikace 613 849274
ostat.pl. silnice 37 122423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 73948
ostat.pl. zeleň 144 358616
Celkem KN 8494 13522881
PK 1011 6186712
Celkem ZE 1011 6186712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 696
č.p. byt.dům 208
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 38
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1351
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 717
bez čp/če jiná st. 389
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 61
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
s roz.jed 2
Celkem BUD 3697
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 3057
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 251
byt.z. j.nebyt 178
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 343
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 79
obč.z. rozest. 59
Celkem JED 3998
LV 6141
spoluvlastník 12222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-V 1:1000 01.01.1978 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.