k.ú.: 723495 - Poděbrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 392 4837725
zahrada 2027 882465
ovoc. sad 4 28220
travní p. 186 1579692
lesní poz les(ne hospodář) 8 240005
lesní poz 49 1032817
vodní pl. nádrž umělá 12 353444
vodní pl. rybník 1 3713
vodní pl. tok přirozený 16 318090
vodní pl. tok umělý 50 245138
vodní pl. zamokřená pl. 3 31943
zast. pl. společný dvůr 50 18714
zast. pl. zbořeniště 37 9742
zast. pl. 3820 928533
ostat.pl. dobývací prost. 8 130661
ostat.pl. dráha 24 116619
ostat.pl. jiná plocha 751 728983
ostat.pl. manipulační pl. 175 598704
ostat.pl. neplodná půda 33 33473
ostat.pl. ostat.komunikace 602 849207
ostat.pl. silnice 37 122423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 73948
ostat.pl. zeleň 144 358616
Celkem KN 8462 13522875
PK 1015 6190125
Celkem ZE 1015 6190125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 697
č.p. byt.dům 208
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 38
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1348
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 716
bez čp/če jiná st. 388
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 61
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
s roz.jed 2
Celkem BUD 3696
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 3058
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 251
byt.z. j.nebyt 178
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 341
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 78
obč.z. rozest. 59
Celkem JED 3996
LV 6103
spoluvlastník 12107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-V 1:1000 01.01.1978 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.05.2019 03:20

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.