k.ú.: 723495 - Poděbrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 4797089
zahrada 2057 873268
ovoc. sad 4 27833
travní p. 191 1555398
lesní poz les(ne hospodář) 8 231213
lesní poz 49 1030497
vodní pl. nádrž umělá 22 354170
vodní pl. rybník 1 3713
vodní pl. tok přirozený 16 318090
vodní pl. tok umělý 53 245138
vodní pl. zamokřená pl. 3 31943
zast. pl. společný dvůr 48 18339
zast. pl. zbořeniště 34 8024
zast. pl. 3907 946888
ostat.pl. dobývací prost. 3 37884
ostat.pl. dráha 24 116255
ostat.pl. jiná plocha 821 830723
ostat.pl. manipulační pl. 190 603757
ostat.pl. neplodná půda 34 33473
ostat.pl. ostat.komunikace 720 861574
ostat.pl. silnice 37 122423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 70000
ostat.pl. zeleň 162 405071
Celkem KN 8777 13522763
PK 987 6142417
Celkem ZE 987 6142417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 223
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 46
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1955
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 733
bez čp/če jiná st. 403
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 32
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 63
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
Celkem BUD 3784
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 3059
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 251
byt.z. j.nebyt 176
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 783
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 212
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 4541
LV 6693
spoluvlastník 13637

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-V 1:1000 01.01.1978 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.08.2022 05:25

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.