k.ú.: 723177 - Vitín u Počepic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541087 - Počepice NUTS5 CZ020B541087
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 338995
zahrada 36 42853
travní p. 69 198612
lesní poz 18 571522
vodní pl. nádrž umělá 3 1116
zast. pl. zbořeniště 1 469
zast. pl. 36 14443
ostat.pl. jiná plocha 9 8751
ostat.pl. neplodná půda 42 27282
ostat.pl. ostat.komunikace 44 37215
Celkem KN 313 1241258
Par. KMD 313 1241258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 36
LV 42
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 17:42

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.