k.ú.: 723169 - Skuhrov u Počepic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541087 - Počepice NUTS5 CZ020B541087
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 817095
zahrada 38 36721
travní p. 91 425832
lesní poz 32 310690
vodní pl. nádrž umělá 7 3813
vodní pl. tok přirozený 4 4429
vodní pl. zamokřená pl. 1 133
zast. pl. zbořeniště 1 531
zast. pl. 40 23317
ostat.pl. jiná plocha 10 17574
ostat.pl. neplodná půda 101 72862
ostat.pl. ostat.komunikace 40 35053
ostat.pl. silnice 4 3557
Celkem KN 496 1751607
Par. KMD 496 1751607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
Celkem BUD 40
LV 73
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 06:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.