k.ú.: 723070 - Počátky Horní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 827830
zahrada 72 30456
ovoc. sad 6 9217
travní p. 227 669141
lesní poz les s budovou 2 25
lesní poz 55 340011
vodní pl. nádrž umělá 9 723
vodní pl. tok přirozený 71 11179
vodní pl. zamokřená pl. 4 369
zast. pl. 83 25746
ostat.pl. jiná plocha 57 21343
ostat.pl. manipulační pl. 1 1840
ostat.pl. neplodná půda 20 9750
ostat.pl. ostat.komunikace 58 45762
ostat.pl. silnice 1 6733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5280
Celkem KN 885 2005405
Par. KMD 885 2005405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
Celkem BUD 80
LV 126
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 17:10

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.