k.ú.: 722855 - Pňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552160 - Pňovice NUTS5 CZ0712552160
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1081 8999499
zahrada 323 222584
ovoc. sad 1 5440
travní p. 124 420673
lesní poz 111 5405169
vodní pl. nádrž umělá 6 16941
vodní pl. tok přirozený 28 291284
zast. pl. společný dvůr 2 513
zast. pl. zbořeniště 7 1281
zast. pl. 428 184176
ostat.pl. dráha 7 78366
ostat.pl. jiná plocha 80 136861
ostat.pl. manipulační pl. 56 86762
ostat.pl. neplodná půda 21 63475
ostat.pl. ostat.komunikace 150 248715
ostat.pl. pohřeb. 2 4132
ostat.pl. silnice 66 166111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14464
ostat.pl. zeleň 37 12073
Celkem KN 2533 16358519
Par. DKM 2533 16358519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 279
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 418
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 14
Celkem JED 62
LV 652
spoluvlastník 1126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2014
DKM 1:1000 10.12.2012
Ins. A 1:2000 04.09.1931 10.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.09.2020 23:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.