k.ú.: 722791 - Předhradí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 537675 - Pňov-Předhradí NUTS5 CZ0204537675
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1399729
zahrada 62 51426
ovoc. sad 2 6441
travní p. 9 67185
lesní poz 21 302045
vodní pl. nádrž přírodní 1 56243
vodní pl. nádrž umělá 3 129091
vodní pl. tok přirozený 1 32053
vodní pl. tok umělý 5 10729
vodní pl. zamokřená pl. 4 67524
zast. pl. společný dvůr 1 655
zast. pl. zbořeniště 1 159
zast. pl. 146 69559
ostat.pl. jiná plocha 15 44024
ostat.pl. manipulační pl. 5 11706
ostat.pl. neplodná půda 6 25630
ostat.pl. ostat.komunikace 29 67828
ostat.pl. pohřeb. 2 4482
ostat.pl. silnice 2 15176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 34620
ostat.pl. zeleň 5 4230
Celkem KN 360 2400535
PK 195 1298248
Celkem ZE 195 1298248
Par. DKM 266 369426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 96
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 141
LV 142
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 23.04.2019 1:1000 23.04.2019 *) OO mapování
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 15:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička