k.ú.: 721913 - Těchobuzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565393 - Ploskovice NUTS5 CZ0423565393
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 400854
zahrada skleník-pařeniš. 2 386
zahrada 51 26238
ovoc. sad 100 1129179
travní p. 70 131169
lesní poz 3 96010
vodní pl. nádrž přírodní 1 1570
vodní pl. tok přirozený 7 6806
zast. pl. zbořeniště 2 133
zast. pl. 39 25450
ostat.pl. jiná plocha 35 16958
ostat.pl. manipulační pl. 3 2487
ostat.pl. neplodná půda 8 5505
ostat.pl. ostat.komunikace 48 33075
ostat.pl. silnice 5 25445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5990
ostat.pl. zeleň 1 195
Celkem KN 436 1907450
Par. KMD 436 1907450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 37
LV 54
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 30.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička