k.ú.: 721824 - Plchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580783 - Plchovice NUTS5 CZ0534580783
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 1096828
zahrada 78 32575
travní p. 441 1468722
lesní poz 5 4783
vodní pl. nádrž přírodní 1 2985
vodní pl. tok přirozený 35 88691
vodní pl. tok umělý 20 9246
vodní pl. zamokřená pl. 2 489
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 2 429
zast. pl. 69 29970
ostat.pl. jiná plocha 37 23845
ostat.pl. manipulační pl. 26 21775
ostat.pl. neplodná půda 50 17248
ostat.pl. ostat.komunikace 69 51398
ostat.pl. silnice 5 27358
ostat.pl. zeleň 6 3319
Celkem KN 1144 2879711
Par. KMD 1144 2879711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 58
LV 214
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 20:31

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.