k.ú.: 721816 - Plchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 564125 - Plchov NUTS5 CZ0203564125
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 817 2826917
chmelnice 19 58987
zahrada 58 42407
ovoc. sad 1 2526
travní p. 76 128605
lesní poz 63 507261
vodní pl. nádrž umělá 21 42816
vodní pl. rybník 19 33763
vodní pl. tok přirozený 30 21140
vodní pl. zamokřená pl. 6 2327
zast. pl. společný dvůr 5 1843
zast. pl. zbořeniště 3 380
zast. pl. 117 59504
ostat.pl. jiná plocha 75 46737
ostat.pl. manipulační pl. 51 35978
ostat.pl. neplodná půda 163 90983
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 6
ostat.pl. ostat.komunikace 106 52910
ostat.pl. silnice 6 40940
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3434
ostat.pl. zeleň 27 23019
Celkem KN 1666 4022483
Par. KMD 1666 4022483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 109
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 177
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1872 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 04.06.2020 00:47

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.