k.ú.: 721565 - Plavsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 509078 - Plavsko NUTS5 CZ0313509078
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 720 5031533
zahrada 231 136636
travní p. 557 2185016
lesní poz les s budovou 23 777
lesní poz 367 2739090
vodní pl. nádrž přírodní 1 3705
vodní pl. nádrž umělá 12 18093
vodní pl. rybník 11 124642
vodní pl. tok přirozený 2 1356
vodní pl. tok umělý 59 16089
vodní pl. zamokřená pl. 3 856
zast. pl. společný dvůr 1 288
zast. pl. zbořeniště 4 221
zast. pl. 347 141665
ostat.pl. jiná plocha 106 71686
ostat.pl. manipulační pl. 77 89279
ostat.pl. neplodná půda 39 29024
ostat.pl. ostat.komunikace 132 182394
ostat.pl. pohřeb. 1 384
ostat.pl. silnice 63 75340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 29312
ostat.pl. zeleň 47 9166
Celkem KN 2804 10886552
Par. KMD 2804 10886552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 359
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 419
spoluvlastník 724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1827 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 17:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička