k.ú.: 721484 - Zborovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578312 - Zborovy NUTS5 CZ0322578312
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 720 2764088
zahrada 93 76618
travní p. 567 1476468
lesní poz 362 1997441
vodní pl. nádrž umělá 3 3883
vodní pl. rybník 3 22407
vodní pl. tok umělý 74 13166
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 2 1562
zast. pl. 120 55794
ostat.pl. jiná plocha 106 166757
ostat.pl. manipulační pl. 12 24935
ostat.pl. neplodná půda 65 36376
ostat.pl. ostat.komunikace 92 75548
ostat.pl. pohřeb. 1 35
ostat.pl. silnice 13 47781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5823
ostat.pl. zeleň 2 244
Celkem KN 2237 6768958
Par. KMD 2237 6768958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 74
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 116
LV 173
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.