k.ú.: 721395 - Žabonosy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 513261 - Žabonosy NUTS5 CZ0204513261
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 2446377
zahrada 184 95446
ovoc. sad 16 56658
travní p. 48 72573
lesní poz 5 64058
vodní pl. nádrž umělá 1 2251
vodní pl. rybník 2 47281
vodní pl. tok přirozený 16 27042
zast. pl. společný dvůr 1 281
zast. pl. zbořeniště 5 846
zast. pl. 186 61681
ostat.pl. dráha 2 10026
ostat.pl. jiná plocha 40 29212
ostat.pl. manipulační pl. 4 1547
ostat.pl. neplodná půda 23 40676
ostat.pl. ostat.komunikace 81 44948
ostat.pl. pohřeb. 1 712
ostat.pl. silnice 20 94457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9390
ostat.pl. zeleň 2 303
Celkem KN 1044 3105765
Par. KMD 1044 3105765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 184
LV 321
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 18.09.2020 10:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.