k.ú.: 721301 - Vysoké Sedliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 423857
zahrada 64 50674
travní p. 108 1849556
lesní poz 52 2622283
vodní pl. nádrž umělá 1 140
vodní pl. rybník 5 117586
vodní pl. tok přirozený 6 70383
vodní pl. zamokřená pl. 2 23242
zast. pl. zbořeniště 1 576
zast. pl. 91 28070
ostat.pl. dráha 3 26227
ostat.pl. jiná plocha 64 18791
ostat.pl. neplodná půda 19 31949
ostat.pl. ostat.komunikace 73 102667
ostat.pl. pohřeb. 1 4053
ostat.pl. silnice 1 21479
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5693
ostat.pl. zeleň 1 25
Celkem KN 506 5397251
Par. DKM 138 2680474
Par. KMD 368 2716777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 86
LV 88
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.06.2019 1:1000 28.06.2019 *)
KMD 1:1000 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 10.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.09.2020 21:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička