k.ú.: 721255 - Křínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 598748
zahrada 28 14857
travní p. 51 722362
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 75 1545586
vodní pl. nádrž umělá 2 1370
vodní pl. tok přirozený 6 62664
vodní pl. tok umělý 7 4569
vodní pl. zamokřená pl. 7 26502
zast. pl. zbořeniště 2 154
zast. pl. 24 11446
ostat.pl. jiná plocha 26 41484
ostat.pl. manipulační pl. 3 7207
ostat.pl. neplodná půda 47 98741
ostat.pl. ostat.komunikace 31 104093
ostat.pl. silnice 1 8822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 668
Celkem KN 335 3249303
Par. DKM 188 1690081
Par. KMD 147 1559222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 25
LV 49
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2017
DKM-KPÚ 22.07.2010 1:1000 22.07.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 15.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 18:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička