k.ú.: 721212 - Plačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 4285233
zahrada 262 192999
ovoc. sad 1 5699
travní p. 272 781562
lesní poz 33 415199
vodní pl. nádrž umělá 11 54098
vodní pl. tok přirozený 88 54823
vodní pl. tok umělý 25 15417
vodní pl. zamokřená pl. 6 6770
zast. pl. společný dvůr 14 7565
zast. pl. zbořeniště 6 2980
zast. pl. 430 171864
ostat.pl. dráha 16 88326
ostat.pl. jiná plocha 194 637272
ostat.pl. manipulační pl. 54 115688
ostat.pl. neplodná půda 45 50645
ostat.pl. ostat.komunikace 285 237458
ostat.pl. silnice 35 153741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7374
ostat.pl. zeleň 107 25428
Celkem KN 2393 7310141
Par. DKM 2393 7310141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 410
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 4
Celkem JED 34
LV 519
spoluvlastník 992

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.2010
DKM 1:1000 31.07.2006 část KÚ
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.2006
THM-V 1:2000 01.04.1961 16.08.2010
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 02.06.2020 19:18

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.