k.ú.: 721131 - Hostětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 550736 - Hostětín NUTS5 CZ0722550736
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 1238515
zahrada 60 51067
travní p. 247 411088
lesní poz 562 1550446
vodní pl. tok přirozený 57 18656
zast. pl. zbořeniště 1 144
zast. pl. 120 55629
ostat.pl. dráha 9 44124
ostat.pl. jiná plocha 99 68251
ostat.pl. manipulační pl. 22 14080
ostat.pl. neplodná půda 144 72079
ostat.pl. ostat.komunikace 88 77922
ostat.pl. silnice 32 25987
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 10713
ostat.pl. zeleň 19 2420
Celkem KN 1888 3641121
Par. KMD 1888 3641121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 117
LV 191
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.07.2020 20:29

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.