k.ú.: 720941 - Písek u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512028 - Písek NUTS5 CZ0802512028
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 1321359
zahrada 516 353402
travní p. 1371 4059227
lesní poz les(ne hospodář) 5 80741
lesní poz 351 8710142
vodní pl. nádrž umělá 3 2863
vodní pl. tok přirozený 72 147033
vodní pl. tok umělý 6 1203
vodní pl. zamokřená pl. 13 5857
zast. pl. společný dvůr 35 19534
zast. pl. zbořeniště 52 6770
zast. pl. 821 167802
ostat.pl. jiná plocha 116 53031
ostat.pl. manipulační pl. 6 7261
ostat.pl. neplodná půda 452 277959
ostat.pl. ostat.komunikace 280 206969
ostat.pl. silnice 5 27321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8772
ostat.pl. zeleň 28 5636
Celkem KN 4735 15462882
PK 1776 3926949
Celkem ZE 1776 3926949
Par. KMD 2323 8432778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 524
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 19
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 124
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 790
LV 1163
spoluvlastník 2166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 reprodukce otisku mapy z r. 1877


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2019 18:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.