k.ú.: 720941 - Písek u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512028 - Písek NUTS5 CZ0802512028
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 1319388
zahrada 519 355330
travní p. 1375 4067371
lesní poz les(ne hospodář) 5 80741
lesní poz 354 8719148
vodní pl. nádrž umělá 3 2863
vodní pl. tok přirozený 72 147033
vodní pl. tok umělý 6 1203
vodní pl. zamokřená pl. 13 5857
zast. pl. společný dvůr 35 19534
zast. pl. zbořeniště 51 6550
zast. pl. 829 169120
ostat.pl. jiná plocha 118 53096
ostat.pl. manipulační pl. 6 7261
ostat.pl. neplodná půda 445 259605
ostat.pl. ostat.komunikace 281 206969
ostat.pl. silnice 5 27321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8772
ostat.pl. zeleň 28 5636
Celkem KN 4748 15462798
PK 1775 3923866
Celkem ZE 1775 3923866
Par. KMD 2325 8432778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 529
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 19
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 122
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 798
LV 1163
spoluvlastník 2184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015 na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1836 reprodukce otisku mapy z r. 1877


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 01.06.2020 18:48

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.