k.ú.: 720941 - Písek u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512028 - Písek NUTS5 CZ0802512028
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 599 1319950
zahrada 517 354890
travní p. 1369 4059131
lesní poz les(ne hospodář) 5 80741
lesní poz 351 8710142
vodní pl. nádrž umělá 3 2863
vodní pl. tok přirozený 72 147033
vodní pl. tok umělý 6 1203
vodní pl. zamokřená pl. 13 5857
zast. pl. společný dvůr 35 19534
zast. pl. zbořeniště 52 6770
zast. pl. 822 167848
ostat.pl. jiná plocha 116 53031
ostat.pl. manipulační pl. 6 7261
ostat.pl. neplodná půda 451 277930
ostat.pl. ostat.komunikace 280 206969
ostat.pl. silnice 5 27321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8772
ostat.pl. zeleň 28 5636
Celkem KN 4732 15462882
PK 1776 3926949
Celkem ZE 1776 3926949
Par. KMD 2318 8432778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 524
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 19
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 124
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 791
LV 1165
spoluvlastník 2176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 reprodukce otisku mapy z r. 1877


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.07.2019 17:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.