k.ú.: 720674 - Písečná u Žamberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580775 - Písečná NUTS5 CZ0534580775
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 2629126
zahrada 133 176825
ovoc. sad 1 18476
travní p. 731 2836067
lesní poz 347 2568175
vodní pl. nádrž umělá 14 15288
vodní pl. rybník 9 91573
vodní pl. tok přirozený 98 50274
zast. pl. společný dvůr 2 460
zast. pl. zbořeniště 3 677
zast. pl. 316 79847
ostat.pl. jiná plocha 113 97606
ostat.pl. manipulační pl. 17 28016
ostat.pl. neplodná půda 1 113
ostat.pl. ostat.komunikace 147 213674
ostat.pl. pohřeb. 1 2299
ostat.pl. silnice 6 40709
ostat.pl. skládka 1 168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1674
ostat.pl. zeleň 8 5435
Celkem KN 2123 8856482
Par. DKM 2123 8856482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 291
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 384
spoluvlastník 596

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2009
DKM-KPÚ 16.03.2009 1:1000 24.04.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 24.04.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 23:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.