k.ú.: 720518 - Harty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599743 - Petřvald NUTS5 CZ0804599743
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 380195
travní p. 6 219407
lesní poz 11 9819
vodní pl. tok přirozený 9 13159
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 3 1380
ostat.pl. jiná plocha 8 260098
ostat.pl. manipulační pl. 5 131708
ostat.pl. neplodná půda 7 5321
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 214097
ostat.pl. ostat.komunikace 19 8537
Celkem KN 147 1243839
Par. KMD 147 1243839
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 3
LV 53
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2009
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.03.2009 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:36

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.