k.ú.: 720194 - Hološiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534315 - Petrovice I NUTS5 CZ0205534315
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 712086
zahrada 39 28482
ovoc. sad 1 4091
travní p. 83 111744
lesní poz 9 108703
vodní pl. rybník 8 62764
vodní pl. tok umělý 27 6229
zast. pl. společný dvůr 1 121
zast. pl. 51 13703
ostat.pl. jiná plocha 11 2408
ostat.pl. manipulační pl. 8 6981
ostat.pl. neplodná půda 43 28038
ostat.pl. ostat.komunikace 57 43791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 222
ostat.pl. zeleň 16 4955
Celkem KN 511 1134318
Par. KMD 511 1134318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 50
LV 97
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 20.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.