k.ú.: 720020 - Petrovice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1466534
zahrada 202 138787
ovoc. sad 22 60933
travní p. 382 1649028
lesní poz 66 3270072
vodní pl. nádrž umělá 4 1713
vodní pl. tok přirozený 25 30137
vodní pl. tok umělý 70 26632
zast. pl. 225 82817
ostat.pl. jiná plocha 44 35364
ostat.pl. manipulační pl. 28 40116
ostat.pl. neplodná půda 138 107083
ostat.pl. ostat.komunikace 92 115911
ostat.pl. pohřeb. 1 3176
ostat.pl. silnice 15 53004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1211
ostat.pl. zeleň 11 37518
Celkem KN 1567 7120036
Par. KMD 1567 7120036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 222
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 287
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 14:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.