k.ú.: 720003 - Kojšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 112972
zahrada 2 3616
ovoc. sad 3 13721
travní p. 74 681275
lesní poz 25 506240
vodní pl. tok přirozený 2 1914
zast. pl. zbořeniště 2 1131
zast. pl. 11 5079
ostat.pl. jiná plocha 8 14120
ostat.pl. manipulační pl. 1 1765
ostat.pl. neplodná půda 38 38425
ostat.pl. ostat.komunikace 21 19373
ostat.pl. silnice 3 12321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14232
ostat.pl. zeleň 3 11207
Celkem KN 201 1437391
Par. KMD 201 1437391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 10
LV 44
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2011
S-SK GS 1:2880 1837 16.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 00:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.