k.ú.: 719986 - Chamutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 158324
zahrada 11 5350
travní p. 50 413804
lesní poz 3 9589
vodní pl. nádrž umělá 2 268
vodní pl. tok přirozený 1 923
vodní pl. zamokřená pl. 1 299
zast. pl. zbořeniště 2 243
zast. pl. 13 8632
ostat.pl. jiná plocha 2 96
ostat.pl. manipulační pl. 3 7411
ostat.pl. neplodná půda 23 17851
ostat.pl. ostat.komunikace 19 20627
Celkem KN 136 643417
Par. KMD 136 643417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 13
LV 19
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2017
KM-D 1:2000 16.10.2003 22.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 16.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.