k.ú.: 719901 - Vilasova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 623055
zahrada 30 31814
travní p. 229 746266
lesní poz 55 157792
vodní pl. nádrž umělá 7 1185
vodní pl. rybník 2 11450
vodní pl. tok přirozený 4 9841
zast. pl. 45 20858
ostat.pl. jiná plocha 20 16242
ostat.pl. manipulační pl. 4 5377
ostat.pl. neplodná půda 91 64109
ostat.pl. ostat.komunikace 37 27004
ostat.pl. silnice 50 15420
Celkem KN 716 1730413
Par. KMD 716 1730413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 90
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 22:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.