k.ú.: 719706 - Petroupim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530409 - Petroupim NUTS5 CZ0201530409
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 863 4906539
zahrada 158 134832
ovoc. sad 1 1693
travní p. mez, stráň 3 4598
travní p. 365 781127
lesní poz les s budovou 11 276
lesní poz 454 3194448
vodní pl. nádrž přírodní 2 475
vodní pl. rybník 1 3075
vodní pl. tok přirozený 24 19453
vodní pl. tok umělý 15 5401
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 2 47
zast. pl. 224 95177
ostat.pl. jiná plocha 91 74152
ostat.pl. manipulační pl. 57 56299
ostat.pl. neplodná půda 91 43704
ostat.pl. ostat.komunikace 132 136633
ostat.pl. silnice 37 51901
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1136
ostat.pl. zeleň 5 1360
Celkem KN 2538 9512353
Par. KMD 2538 9512353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 28
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 212
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 316
spoluvlastník 469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2011
S-SK GS 1840 31.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 18.09.2020 09:28

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.