k.ú.: 719552 - Pětikozly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 598241 - Pětikozly NUTS5 CZ0207598241
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 2163500
zahrada mez, stráň 1 2203
zahrada 43 48114
travní p. mez, stráň 1 451
travní p. 13 47675
lesní poz 27 636921
vodní pl. nádrž umělá 1 296
vodní pl. tok přirozený 7 6033
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 57 35097
ostat.pl. jiná plocha 33 10301
ostat.pl. manipulační pl. 1 752
ostat.pl. neplodná půda 21 16214
ostat.pl. ostat.komunikace 13 27063
ostat.pl. pohřeb. 1 419
ostat.pl. silnice 7 45875
ostat.pl. zeleň 5 3405
Celkem KN 392 3044362
Par. KMD 392 3044362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 57
LV 94
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 08.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička