k.ú.: 719471 - Milanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534307 - Pertoltice NUTS5 CZ0205534307
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 6 11775
ovoc. sad 1 5358
travní p. 71 598702
lesní poz 17 48182
vodní pl. nádrž umělá 1 230
vodní pl. tok přirozený 7 4692
zast. pl. 7 4783
ostat.pl. jiná plocha 2 887
ostat.pl. manipulační pl. 2 1838
ostat.pl. neplodná půda 62 49242
ostat.pl. ostat.komunikace 14 18585
Celkem KN 190 744274
Par. KMD 190 744274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 7
LV 21
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.09.2020 05:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička