k.ú.: 719439 - Dolní Pohleď - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531260 - Dolní Pohleď NUTS5 CZ0205531260
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 1944050
zahrada 88 76404
ovoc. sad 2 3573
travní p. 137 382171
lesní poz 47 898887
vodní pl. nádrž umělá 1 349
vodní pl. tok přirozený 10 5389
vodní pl. tok umělý 6 936
vodní pl. zamokřená pl. 3 697
zast. pl. společný dvůr 5 4959
zast. pl. 96 38254
ostat.pl. dráha 6 22366
ostat.pl. jiná plocha 27 24746
ostat.pl. manipulační pl. 9 17727
ostat.pl. neplodná půda 98 78138
ostat.pl. ostat.komunikace 54 49258
ostat.pl. silnice 3 52726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1783
Celkem KN 822 3602413
Par. KMD 822 3602413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 95
LV 137
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 02.06.2020 16:46

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.