k.ú.: 719307 - Pernek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545511 - Horní Planá NUTS5 CZ0312545511
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 5510
zahrada 49 75320
travní p. 362 6335471
lesní poz 64 741623
vodní pl. nádrž přírodní 2 2566210
vodní pl. nádrž umělá 13 51637
vodní pl. rybník 2 1712
vodní pl. tok přirozený 6 11194
vodní pl. tok umělý 20 28079
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 58
vodní pl. zamokřená pl. 5 70067
zast. pl. společný dvůr 1 1115
zast. pl. zbořeniště 5 3340
zast. pl. 204 53863
ostat.pl. dráha 1 69086
ostat.pl. jiná plocha 98 46945
ostat.pl. manipulační pl. 3 8391
ostat.pl. neplodná půda 251 765833
ostat.pl. ostat.komunikace 103 260474
ostat.pl. silnice 3 52405
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 137 47548
Celkem KN 1337 11195881
Par. DKM 1337 11195881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 198
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 25
Celkem JED 51
LV 333
spoluvlastník 516

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.11.2011 1:1000 04.11.2011 *)
DKM 1:1000 04.06.2009
THM-V 1:2000 01.08.1966 04.11.2011
S-SK GS 1:2880 1826 01.08.1966


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 20.09.2020 23:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.