k.ú.: 719251 - Perná u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 1135973
zahrada 98 76338
ovoc. sad 1 6158
travní p. 269 1070000
lesní poz 145 451656
vodní pl. nádrž umělá 1 1107
vodní pl. rybník 1 688
vodní pl. tok přirozený 4 2401
vodní pl. zamokřená pl. 5 1132
zast. pl. zbořeniště 1 208
zast. pl. 147 52480
ostat.pl. jiná plocha 39 20351
ostat.pl. manipulační pl. 62 57683
ostat.pl. neplodná půda 84 60379
ostat.pl. ostat.komunikace 95 64161
ostat.pl. silnice 86 31189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2273
ostat.pl. zeleň 19 4819
Celkem KN 1339 3038996
Par. DKM 31 49034
Par. KMD 1308 2989962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 92
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 144
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 181
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
KM-D 1:2000 18.12.2000 24.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 08:39

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.