k.ú.: 719251 - Perná u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1135973
zahrada 96 76418
ovoc. sad 1 6158
travní p. 266 1068149
lesní poz 145 451656
vodní pl. nádrž umělá 1 1107
vodní pl. rybník 1 688
vodní pl. tok přirozený 4 2401
vodní pl. zamokřená pl. 5 1132
zast. pl. zbořeniště 1 208
zast. pl. 146 52400
ostat.pl. jiná plocha 37 20330
ostat.pl. manipulační pl. 62 57683
ostat.pl. neplodná půda 87 62230
ostat.pl. ostat.komunikace 97 64308
ostat.pl. silnice 86 31063
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2273
ostat.pl. zeleň 19 4819
Celkem KN 1335 3038996
Par. DKM 31 49034
Par. KMD 1304 2989962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 91
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 143
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 180
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
KM-D 1:2000 18.12.2000 24.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.12.2019 03:24

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.