k.ú.: 719064 - Penčičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1058513
chmelnice 15 118304
zahrada 128 91705
travní p. mez, stráň 8 5039
travní p. 127 224043
lesní poz 25 71275
vodní pl. nádrž umělá 2 820
vodní pl. tok přirozený 23 28979
zast. pl. společný dvůr 1 78
zast. pl. zbořeniště 3 721
zast. pl. 186 43838
ostat.pl. jiná plocha 53 38275
ostat.pl. manipulační pl. 2 7402
ostat.pl. neplodná půda 11 12966
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 590
ostat.pl. ostat.komunikace 51 40863
ostat.pl. silnice 6 47008
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4147
ostat.pl. zeleň 2 3812
Celkem KN 775 1798378
Par. DKM 775 1798378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 183
LV 221
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.2003 intravilán měřeno, extravilán přepracován
Ost. 1:2000 17.10.1942 08.09.2003 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 08.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 05.06.2020 14:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.