k.ú.: 718891 - Hony - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574341 - Police nad Metují NUTS5 CZ0523574341
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 405830
zahrada 56 41749
travní p. 78 348361
lesní poz 26 2051600
vodní pl. nádrž přírodní 1 152
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 1 92
zast. pl. 56 17612
ostat.pl. jiná plocha 14 7664
ostat.pl. manipulační pl. 3 10970
ostat.pl. neplodná půda 1 137
ostat.pl. ostat.komunikace 44 37714
ostat.pl. silnice 23 16818
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 551
Celkem KN 326 2939295
PK 13 25156
GP 43 356433
Celkem ZE 56 381589
Par. DKM 117 66674
Par. KMD 20 2010633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 56
LV 74
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2016
DKM 1:1000 22.06.2016
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:30

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.