k.ú.: 718874 - Peklo nad Zdobnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576883 - Vamberk NUTS5 CZ0524576883
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1136065
zahrada 258 279545
travní p. 272 815456
lesní poz ostat.komunikace 4 10460
lesní poz 83 858953
vodní pl. nádrž umělá 4 4855
vodní pl. rybník 1 11782
vodní pl. tok přirozený 1 58748
vodní pl. tok umělý 1 2167
vodní pl. zamokřená pl. 1 1994
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 5 1838
zast. pl. 273 64373
ostat.pl. dráha 3 36214
ostat.pl. jiná plocha 88 30293
ostat.pl. manipulační pl. 8 5253
ostat.pl. neplodná půda 32 14301
ostat.pl. ostat.komunikace 104 111748
ostat.pl. silnice 6 24176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 739
ostat.pl. zeleň 7 1112
Celkem KN 1253 3470077
Par. DKM 721 3097621
Par. KMD 532 372456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 143
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 13
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 267
LV 336
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.03.2020 1:1000 16.03.2020 *)
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 16.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.09.2020 15:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička