k.ú.: 718840 - Pejškov u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584002 - Tišnov NUTS5 CZ0643584002
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 433773
zahrada 61 43710
ovoc. sad 3 19284
travní p. 102 378025
lesní poz 47 1858720
vodní pl. nádrž umělá 1 496
vodní pl. tok přirozený 2 735
vodní pl. zamokřená pl. 3 1466
zast. pl. 54 15122
ostat.pl. jiná plocha 31 26255
ostat.pl. manipulační pl. 2 481
ostat.pl. neplodná půda 25 15343
ostat.pl. ostat.komunikace 32 23245
ostat.pl. silnice 4 7659
ostat.pl. zeleň 3 89
Celkem KN 457 2824403
Par. KMD 457 2824403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 53
LV 74
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2016
KM-D 1:1000 12.12.2000 21.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 23.09.2020 14:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička