k.ú.: 718785 - Pečičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541028 - Pečice NUTS5 CZ020B541028
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 240 1500101
zahrada 73 44434
ovoc. sad 2 5970
travní p. 123 384906
lesní poz 34 467793
vodní pl. nádrž umělá 19 73355
vodní pl. tok přirozený 18 11358
vodní pl. zamokřená pl. 6 4507
zast. pl. zbořeniště 2 193
zast. pl. 71 33073
ostat.pl. jiná plocha 17 7600
ostat.pl. manipulační pl. 9 2450
ostat.pl. neplodná půda 72 48560
ostat.pl. ostat.komunikace 110 69770
ostat.pl. silnice 8 26313
Celkem KN 804 2680383
Par. KMD 804 2680383
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 62
LV 87
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 02.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.