k.ú.: 718769 - Pečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541028 - Pečice NUTS5 CZ020B541028
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 2506033
zahrada 140 79377
ovoc. sad 6 13293
travní p. 146 299627
lesní poz 65 794324
vodní pl. nádrž přírodní 5 5203
vodní pl. nádrž umělá 2 1909
vodní pl. tok přirozený 2 513
vodní pl. tok umělý 2 516
zast. pl. společný dvůr 8 1432
zast. pl. zbořeniště 2 224
zast. pl. 158 52373
ostat.pl. dráha 3 3642
ostat.pl. jiná plocha 39 50270
ostat.pl. neplodná půda 138 80676
ostat.pl. ostat.komunikace 110 109203
ostat.pl. pohřeb. 2 2897
ostat.pl. silnice 3 47954
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6535
Celkem KN 1349 4056001
Par. KMD 1349 4056001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 21
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 155
LV 219
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 02.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.