k.ú.: 718599 - Prusínky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516694 - Pavlovice u Přerova NUTS5 CZ0714516694
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 436 1782806
zahrada 98 76470
ovoc. sad 1 1021
travní p. 38 38848
lesní poz 74 545772
vodní pl. nádrž umělá 3 7269
vodní pl. tok přirozený 9 8198
zast. pl. zbořeniště 4 223
zast. pl. 56 15666
ostat.pl. jiná plocha 34 13449
ostat.pl. manipulační pl. 1 152
ostat.pl. neplodná půda 2 1226
ostat.pl. ostat.komunikace 70 58860
ostat.pl. silnice 2 13575
ostat.pl. skládka 1 4992
Celkem KN 829 2568527
Par. KMD 829 2568527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 56
LV 136
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 25.05.2019 21:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.