k.ú.: 718351 - Pavlov u Unhoště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532711 - Pavlov NUTS5 CZ0203532711
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21092 - Unhošť

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 601052
zahrada 142 82459
ovoc. sad 1 3286
lesní poz les(ne hospodář) 10 8199
lesní poz 9 4521
vodní pl. tok přirozený 3 875
vodní pl. zamokřená pl. 1 829
zast. pl. společný dvůr 1 271
zast. pl. zbořeniště 2 6910
zast. pl. 159 111340
ostat.pl. dráha 2 17434
ostat.pl. dálnice 27 86592
ostat.pl. jiná plocha 324 472119
ostat.pl. manipulační pl. 15 12237
ostat.pl. neplodná půda 2 1449
ostat.pl. ostat.komunikace 59 92331
ostat.pl. silnice 12 37161
ostat.pl. zeleň 32 20916
Celkem KN 909 1559981
Par. KMD 909 1559981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 158
LV 168
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 19.09.2020 05:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.