k.ú.: 718335 - Pavlínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596388 - Pavlínov NUTS5 CZ0635596388
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 2979724
zahrada 137 83502
ovoc. sad 2 7066
travní p. 182 577597
lesní poz 160 2523170
vodní pl. nádrž umělá 3 2742
vodní pl. rybník 7 77863
vodní pl. tok umělý 60 18528
zast. pl. společný dvůr 1 207
zast. pl. zbořeniště 7 1529
zast. pl. 196 69045
ostat.pl. jiná plocha 66 33491
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 9
ostat.pl. manipulační pl. 16 30691
ostat.pl. neplodná půda 84 29039
ostat.pl. ostat.komunikace 69 86453
ostat.pl. silnice 6 30701
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 17788
Celkem KN 1110 6569145
EN 4 11651
PK 918 3293896
Celkem ZE 922 3305547
Par. DKM 177 2581228
Par. KMD 435 246508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 83
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 11
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 191
LV 201
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 19.09.2017 1:1000 19.09.2017 *)
DKM 1:1000 29.05.2013
DKM-KPÚ 11.03.2010 1:1000 06.05.2010 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 03:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.