k.ú.: 718165 - Paseka u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504785 - Paseka NUTS5 CZ0712504785
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 9341789
zahrada 386 307077
ovoc. sad 12 58993
travní p. 94 946571
lesní poz 136 7171840
vodní pl. nádrž umělá 8 35218
vodní pl. tok přirozený 15 85553
vodní pl. tok umělý 26 294838
vodní pl. zamokřená pl. 2 7467
zast. pl. společný dvůr 8 1538
zast. pl. zbořeniště 16 6224
zast. pl. 533 263786
ostat.pl. jiná plocha 108 273407
ostat.pl. manipulační pl. 80 105054
ostat.pl. neplodná půda 51 67310
ostat.pl. ostat.komunikace 198 507212
ostat.pl. pohřeb. 1 3912
ostat.pl. silnice 27 202970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23228
ostat.pl. zeleň 85 469074
Celkem KN 2230 20173061
EN 2 1272
PK 1 261
GP 7 4935
Celkem ZE 10 6468
Par. DKM 903 11927229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 177
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 100
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 35
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 79
rozestav. 2
Celkem BUD 519
byt.z. byt 97
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 115
LV 619
spoluvlastník 990

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.01.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 25.09.2020 06:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička