k.ú.: 717592 - Panoší Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542211 - Panoší Újezd NUTS5 CZ020C542211
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 5886403
zahrada 91 91697
ovoc. sad 12 45326
travní p. 106 503488
lesní poz ostat.komunikace 1 342
lesní poz 31 135915
vodní pl. nádrž přírodní 1 747
vodní pl. nádrž umělá 9 24205
vodní pl. tok přirozený 18 41227
vodní pl. tok umělý 9 5406
zast. pl. společný dvůr 6 4084
zast. pl. zbořeniště 24 9284
zast. pl. 182 86714
ostat.pl. jiná plocha 96 57097
ostat.pl. manipulační pl. 16 39491
ostat.pl. neplodná půda 48 43700
ostat.pl. ostat.komunikace 89 209032
ostat.pl. pohřeb. 1 3299
ostat.pl. silnice 10 82810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7744
ostat.pl. zeleň 73 218187
Celkem KN 1103 7496198
Par. DKM 624 7182853
Par. KMD 479 313345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 172
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 284
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
DKM-KPÚ 05.01.2015 1:1000 26.01.2015 *)
KM-D 1:2880 01.03.2001 24.03.2016
S-SK GS 1:2880 1841 01.03.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.