k.ú.: 717371 - Padochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583588 - Oslavany NUTS5 CZ0643583588
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 733426
zahrada 247 115793
ovoc. sad 4 13490
travní p. 34 20001
lesní poz 99 1332549
vodní pl. tok přirozený 13 14183
vodní pl. zamokřená pl. 1 373
zast. pl. zbořeniště 2 354
zast. pl. 356 81003
ostat.pl. jiná plocha 47 10485
ostat.pl. manipulační pl. 44 66041
ostat.pl. neplodná půda 50 26379
ostat.pl. ostat.komunikace 86 39447
ostat.pl. silnice 20 34830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5035
ostat.pl. zeleň 4 394
Celkem KN 1394 2493783
Par. DKM 1394 2493783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 200
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 38
č.e. garáž 12
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 350
LV 397
spoluvlastník 541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2014
THM-G 1:2000 01.01.1969 17.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 29.09.2020 17:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička