k.ú.: 717371 - Padochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583588 - Oslavany NUTS5 CZ0643583588
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 730034
zahrada 251 115646
ovoc. sad 4 13490
travní p. 32 19755
lesní poz 112 1335837
vodní pl. tok přirozený 13 14183
vodní pl. zamokřená pl. 1 373
zast. pl. zbořeniště 2 354
zast. pl. 360 81714
ostat.pl. jiná plocha 46 10337
ostat.pl. manipulační pl. 44 66041
ostat.pl. neplodná půda 51 26310
ostat.pl. ostat.komunikace 86 39447
ostat.pl. silnice 20 34830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5035
ostat.pl. zeleň 4 394
Celkem KN 1404 2493780
Par. DKM 1404 2493780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 236
č.e. garáž 12
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 355
LV 402
spoluvlastník 544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2014
THM-G 1:2000 01.01.1969 17.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 13.08.2022 03:13

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.