k.ú.: 717312 - Strážovice u Pačejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556912 - Pačejov NUTS5 CZ0322556912
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 863 2219804
zahrada 77 52282
travní p. 690 1580970
lesní poz 411 1108676
vodní pl. nádrž umělá 3 18756
vodní pl. tok umělý 46 14013
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. 110 52010
ostat.pl. jiná plocha 92 183713
ostat.pl. manipulační pl. 7 2119
ostat.pl. neplodná půda 201 93120
ostat.pl. ostat.komunikace 87 66445
ostat.pl. silnice 15 41167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 713
Celkem KN 2604 5433803
Par. KMD 2604 5433803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 94
LV 136
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.