k.ú.: 717274 - Pacov u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 2635774
zahrada 152 99053
ovoc. sad 11 92070
travní p. 178 560531
lesní poz 84 1488213
vodní pl. nádrž přírodní 1 1052
vodní pl. nádrž umělá 2 2470
vodní pl. tok přirozený 13 25334
vodní pl. tok umělý 2 466
vodní pl. zamokřená pl. 1 1460
zast. pl. společný dvůr 1 29
zast. pl. zbořeniště 14 4352
zast. pl. 82 34215
ostat.pl. jiná plocha 38 40465
ostat.pl. manipulační pl. 7 20884
ostat.pl. neplodná půda 26 14226
ostat.pl. ostat.komunikace 119 113833
ostat.pl. silnice 16 37686
Celkem KN 891 5172113
Par. DKM 324 3448846
Par. KMD 567 1723267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 79
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 93
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2013
DKM-KPÚ 19.12.2011 1:1000 19.12.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.09.2020 23:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.